Uslovi korišćenja

Uslovi Korišćenja 

 

Portal

Korišćenjem portala teglica.com podrazumeva se da ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja koja se mogu menjati po potrebi i bez prethodnog obaveštenja.

 

Korišćenje sadržaja

Teglica.com (u daljem tekstu portal) može sadržati informacije o pravnim licima, tekstove, fotografije, dizajn, grafiku, video spotove kao i druge materijale i efekte koji su zaštićeni autorskim pravom čiji je korisnik teglica.com ili treće lice.

Sve informacije koje se nalaze na portalu su vlasništvo privatnih ili pravnih lica.

Sve informacije na portalu su predviđene za pregledanje u privatne ili poslovne svrhe.

Sva druga korišćenja uključujući bez ograničenja prepravke, brisanje, prepisivanje, prikazivanje u javnosti, kopiranje, ili bilo koja druga radnja koja nije pismeno odobrena od strane Teglica.com ili trećeg lica kao vlasnika iste , su zabranjena.

Materijal koji se nalazi na sajtu ne sme da se koristi u svrhe telemarketinga, direktnog marketinga, komercijalnog, masovnog slanja pošte raznih predstavnika ili spamovanje.

Ukoliko postoji bilo kakva dozvola za korišćenje sadržaja portala, ona ni u kom slučaju ne uključuje korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu.

Portal je u potpunosti isključen iz politike i ne pripada ni jednoj političkoj partiji posluje isključivo sa privrednicima, a kao servis služi čitavoj javnosti.

Činimo sve napore da informacije koje prezentujemo budu tačne i na vreme ažurirane i postavljene na portal. Informacije dobijamo iz raličitih izvora, te nemamo potpunu kontrolu nad tačnosti informacija u vreme kada se one koriste. Stoga se Ebiz.rs ograđuje  od odgovornosti za tačnost sadržaja.

Portal zadržava pravo izmene cena oglašavanja bez prethodne najave, kao i izgleda i funkcionalnosti sajta, ponuda proizvoda, servisa i izdavanja publikacija.

Portal zadržava pravo, diskretno bez obaveza, da popravi ili ispravi greške ili dvosmisleno napisane reči u delu obaveštenja o proizvodu, usluzi ili servisu, imajući nameru da informacije budu tačne i ažurirane na vreme ali ne odgovara za eventualne greške ili netačnosti.

Portal ne garantuje za proizvode ili usluge koji se oglašavaju na web portalu. Vaše je pravo da proverite sve usluge ili proizvode.

Servis ili proizvod koji prezentujemo je "u viđenom stanju" ("as is") bez garancija sa strane portala.

Portal ne snosi odgovornost za razultat ili bilo koji gubitak nastao pri kontaktu sa kompanijama pronađenim na portalu, bilo to direktno, indirektno ili linkom sa nekim drugim sajtom na Internetu.

 

Odricanje od ogovornosti – Disclaimer/Copyright

Portal ne prihvata odgovornost da kontroliše trademarks, copyright ili prava trećih lica.

Portal  može u nekim momentima diskretno isključiti, suspendovati ili zabraniti prezentovanje proizvoda ili usluga članovima koji prekorače pravilo o autorskom ili bilo kom drugom pravu drugih članova na sajtu.

Ako verujete da Vaš pravno zaštićen materijal koristi treće lice, koje nije autorizovano za korišćenje istog, možete nas kontaktirati i priložiti dokaze koje posedujete. Ebiz.rs će pomoći da stupite u kontakt sa pravnim savetnikom i preporukama.

Sve nesporazume treba rešavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a tek ukoliko ne mogu da se reše sporazumno, nadležan je trgovinski sud u Beogradu.

Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava portal.

Za svako nedozvoljeno korišćenje ovoga portala, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, smatraće se kao povrede žigova, pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.